Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Bielsko-Biała, dnia 23 lutego 2016 r.

Zaproszenie

na

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Beskidzkiego Klubu Tenisowego „Advantage” Bielsko-Biała

 

Zarząd Beskidzkiego Klubu Tenisowego „Advantage” Bielsko-Biała (dalej: Klub) ma zaszczyt zaprosić Członków Klubu na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu, które obradować będzie jako Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej i zmian Statutu Klubu, w dniu 1 marca 2016 r. (wtorek) w siedzibie Klubu w Bielsku-Białej przy ul. Ceramicznej 20.

 

Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków z korzystaniem z czynnego i biernego prawa wyborczego na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków posiadają Członkowie Klubu, którzy ukończyli 16 lat.

 

I termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków wyznacza się na 1 marca 2016 r. na godzinę 18.00.

 

II termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków wyznacza się na 1 marca 2016 r. na godzinę 18.15.

 

Przewidywany Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu:

1/ zatwierdzenie porządku zebrania,

2/ wybranie Przewodniczącego zebrania i Protokolanta,

3/  uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej,

4/ dokonanie zmian Statutu Klubu,

5/ wolne wnioski.

 

 

 

...................................                        ............................................               ............................................

Piotr Szczypka                       Wojciech Wrzoł                                 Jakub Placuch