Nadzwyczajne zebranie członków

Bielsko-Biała, dnia 7 kwietnia 2016 r.

Zaproszenie

na

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Beskidzkiego Klubu Tenisowego „Advantage” Bielsko-Biała

 

Zarząd Beskidzkiego Klubu Tenisowego „Advantage” Bielsko-Biała (dalej: Klub) ma zaszczyt zaprosić Członków Klubu na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu, które obradować będzie jako Walne Zebranie Członków w celu zmian Statutu Klubu, w dniu 14 kwietnia 2016 r. (czwartek) w siedzibie Klubu w Bielsku-Białej przy ul. Ceramicznej 20.

 

Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków z korzystaniem z czynnego i biernego prawa wyborczego na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków posiadają Członkowie Klubu, którzy ukończyli 16 lat.

 

I termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków wyznacza się na 14 kwietnia 2016 r. na godzinę 17.30.

 

II termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków wyznacza się na 14 kwietnia 2016 r. na godzinę 17.45.

 

Przewidywany Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu:

1/ zatwierdzenie porządku zebrania,

2/ wybranie Przewodniczącego zebrania i Protokolanta,

3/ dokonanie zmian Statutu Klubu,

4/ wolne wnioski.

 

 

 

...................................                        ............................................               ............................................

Piotr Szczypka                       Wojciech Wrzoł                                 Jakub Placuch